בס"ד

*המשיח ומחשבי הקיצים

כתוב בגמרא תיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים: כיון שהגיע את הקץ ולא בא - שוב אינו בא. אלא חכה לו, שנאמר אם יתמהמה חכה לו. שמא תאמר אנו מחכין והוא אינו מחכה - תלמוד לומר ישעיהו ל' ולכן יחכה ה' לחננכם ולכן ירום לרחמכם. וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה, מי מעכב? - מדת הדין מעכבת, וכי מאחר שמדת הדין מעכבת, אנו למה מחכין? - לקבל שכר, שנאמר ישעיהו ל  אשרי כל חוכי לו. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צז עמוד ב

אם כן איך אנו מחשבים כל הזמן את הקץ ומביאים סימנים?

הרבה בָּאִים אלי ואומרים תשמע, אתה כותב על המשיח שהנה כבר הוא בא. ומה יהיה אם הוא לא יבוא בזמן שכתבת? להם אני רוצה להביא שני סיפורים קצרים על המשיח:

פעם ישב הרב הצדיק משה מרוזוידוב במסיבת חסידים ושוחח מעניין ביאת המשיח, ומעניין הזמנים של ה"קיצים" השונים שאמרו הצדיקים, ואמר: האמינו לי, אחים, כי אף אם תגיע שנת תתקצ"ט לאלף השישי ויהיה יום אחרון של שנה בין השמשות, לפני הרגע האחרון, ועדין משיח לא בא, לא אתייאש, חס ושלום, ואחכה בביטחון לביאתו.

החוזה מלובלין ז"ל אמר פעם על הצדיקים שהינם מחשבי קיצין של משיח צדקנו, אף על פי שלא נתקיימו דבריהם וחשבונותיהם ו"קיציהם" שכוונתם של אותם צדיקים כך הוא: לפי הדין בן שרואה באביו שאינו עושה כשורה אסור לו, משום כיבוד אב, לומר לו שהוא עושה שלא כדין, אלא שצריך להראות לו את הדין בתורה ולומר לו " אבא, כך וכך כתוב בתורה. ולכן הצדיקים שרוצים לחוות דעתם לאבינו שבשמיים שירחם על בניו ויגאל אותם בקרוב הם מחדשים איזה קץ, ועושים על זה רמז בפסוק מתנ"ך ומרמזים לקדוש ברוך הוא אבא כך כתוב בתורה.... מתוך סיפורי חסידים של הרב יוסף זוין

סיפור שני

בשם הגאון מוילנא

בנוסף למה שהבאנו למעלה בשם החוזה מלובלין שמעתי משל מהרב דן אלימי נפלא בנושא: יום אחד היה סוחר אחד שפעם בשנה היה יוצא ליריד ולסוחר היה ילד קטן שרצה להצטרף לאביו למסע והנה הגיע העגלה שהאב זמין שתיקח אותו ליריד, וכמה דקות לאחר שעלו למרכבה שואל הילד "אבא מתי נגיע ליריד" השיב לו אביו בני עוד הרבה זמן זה לוקח שבועיים ימים להגיע ליריד, והנה לאחר מספר דקות נוספות שואל הבן " אבא מתי נגיע ליריד" ואז האב נותן לו סטירת לחי כזאת שהבן הפסיק לשאול יותר מתי נגיע ליריד והנה לאחר כשבועיים כשהתקרבו ליריד שומע בן את האבא שואל את עגלון " מתי אנו מגיעים" קופץ הבן ואומר לו " אבא הרי אמרת שאסור לשאול מתי נגיע לא? השיב לו אביו, בני היקר אתה צודק אולם ההבדל ביני לבינך הוא שאתה שאלת בתחילת הדרך ואני שואל בסוף הדרך על מנת שאוכל להתכונן לסוף המסע. זה המשל והנמשל הוא: שבזמן התנאים, אכן היה צודק המשפט שאמרו תיפח רוחם של מחשבי הקיצים.

אולם אנו שבסוף הדרך חייבים לשאול מתי נגיע!! כדי שנוכל לקבל את פני משיח צדקנו כראוי.

וחלק מההכנה הזאת, זה האתר  שאתם קוראים בו. ולמי שלא שם לב בדפי כל הרעם המסגרת בנויה מחמשת הברכות שצריך לומר בִרְאוֹת פני משיח צדקנו.

 

*בתגובה לכול החכמים ששולחים לי בכול פעם את הגמרא תיפח רוחם של מחשבי קיצים.

 

ועוד הערה אישית שלי

בזמנו בשנת תש"ס דובר רבות על הנה הנה המשיח בא ובאמת אז חשבתי שאם הוא לא יבוא עלול להיות שבר בעם,

ולהפתעתי ואני מעיד על עצמי, כי למרות שהמשיח לא נתגלה בשנת תש"ס ואחר כך בתשס"א וכן הלאה העוצמה שלי בידיעה שהמשיח צריך להתגלות כל רגע ממש התגברה ולא הייתה לי שום נפילה בצפייה למשיח להיפך אני מרגיש ככל שעוברים הימים כי אני קרוב יותר לגילוי משיח צדקינו